HEDEF

STRATEJİ

UYGULAMA

BAŞARI

4 Adımda MAGIC™ Yöntemi
4 adımda MAGIC™ yöntemi Hedef, Strateji, Uygulama ve Başarı adımlarından oluşmaktadır. Firmanızın daima yanında olan, başarıya taşıyan bir sistemdir. Burada amaç, doğru belirlenen hedefle, doğru yerde, doğru zamanda ve doğru söylemle beraber, kısa zamanda 4 kat az maliyetle, dönüşümleri 3.5 kata kadar artırmaktır. 4 adımda MAGIC™ yöntemini kısaca açıklamak gerekirse;
4-adimda-magic-6
Hedef
Firmanın ilk olarak neye ihtiyaç duyduğunu, neler yapmak istediğini belirlediği, sürecin yapı taşını oluşturan kısımdır. En çok üzerinde durulması gereken bölüm olarak ifade edilmektedir. Çünkü ihtiyacın ne olduğunun belirlenmemesi halinde devam etmek, uygun kampanya sürecini belirlemek için çok zor olmaktadır. Ayrıca amacın ne olduğu bilinmediği için kampanya sürecinde kaybolmak mümkündür. Tüm bunların önüne geçmek için başlangıçtaki hedefin doğru ve emin olarak belirlenmesi sürecin daha kolay ilerlemesini sağlamaktadır. Hedefin amaçları satış, tanınma, ziyaret, görünürlük, potansiyel müşteri bulma vb. olarak sıralanabilmektedir.
STRATEJİ

Doğru ve amaca uygun belirlenen hedef adımından sonra strateji bölümü gelmektedir.  Bu kısım, belirlenen hedef doğrultusunda izlenecek yolun çizilme noktasıdır.  Belirlenen hedefin nasıl yapılacağı, dönüşümün nasıl ve nerede sağlanacağının belirlendiği kısımdır.

Örneğin CTA’lar (Call To Action) ile web sitesinde bulunan müşterilerin ya da kullanıcıların davranışlarını, bir hedef (satış, üyelik vb.) doğrultusunda yönlendirmeye çalışarak dönüşüm sağlanmalıdır. CTA’lar  sade ve net olmalıdır. Ayrıca aciliyet duygusunu vurgulaması da dönüşümün hızlı tamamlanması için önemlidir.

Dönüşümün gerçekleştirilebileceği alanlardan bir diğeri de sosyal medyadır. Instagram, YouTube, Facebook ve Twitter sosyal medya platformları arasındadır.

Google Ads’te beş çeşit reklam türü bulunmaktadır. Kampanya türleri, hedef kitlenin reklamları nerelerde görebileceğini belirlemektedir. Bu reklam türleri;  Arama Ağı Reklamları, Görüntülü Reklam Ağı, Alışveriş Reklamları, Video Reklamlar ve Uygulama Reklamları olarak ayrılmaktadır.

4-adimda-magic-5
4-adimda-magic-4
UYGULAMA

Tüm sürecin en titiz ve zorlu sayılabilecek kısmıdır. Ancak doğru yapılırsa hedeflere ulaşılmasını ve kampanyanın başarısını da bir o kadar artıracaktır.

Uygulama kısmında, firmayı yakından tanımak adına yapılan süreçler bulunmaktadır. Bunlar; Firma analizinin çıkarılması ve firma ile bütünleşilmesi için araştırma yapılmasıdır. Bu aşamada amaç, ürün ya da hizmetin ne olduğunu tanıyarak, firmanın neler yaptığını ve neler yapacağını öğrenerek çıkarımlarda bulunmaktır.

İçerik geliştirme, yazılım ve sunucu optimizasyonu, uygulama aşamasında yapılan çalışmalardan birkaçıdır.

Ürüne ya da hizmete uygun yapılacak olan reklam kampanyaları, doğru belirlenmiş hedef ve strateji ile harmanlanarak uygulama adımı doğrultusunda başarıya ulaştıracaktır.

Son olarak, firmanın hedefine ilerlemesine fayda sağlayacak olan geri bildirim toplantıları yapılacaktır. Geri bildirim toplantıları; Kurgulanan kampanya sürecini, anahtar kelimeleri, Google Ads ve SEO sürecini inceleyip, doğru ilerlenip ilerlemediğinin tespitidir. Ayrıca daha sağlıklı bir süreç için aradaki iletişimin artırılması adına yapılmaktadır.

BAŞARI

4 adımda MAGIC™ yöntemi maliyetleri 4 kata kadar indirirken, dönüşümleri 3.5 kata kadar artırmaktadır. Firmayı doğru müşteriyle buluşturan bu yöntem, daha az harcamayla, daha çok kazanmaya yardımcı olmaktadır. Potansiyel müşteriye ulaşmak için izlenen her adım nokta atışıdır. Çünkü doğru müşteri hedeflendiği için ekstra bir maliyet söz konusu olmamaktadır.

4-adimda-magic-9